Arvoketjumme

Silmäaseman asiakkailleen tarjoamat ratkaisut ja palvelut sekä niiden tuomat hyödyt rakentuvat yhtiömme sekä asiantuntijoidemme vahvaan silmäterveyden ja näönhuollon asiantuntijuuteen. Osaamistamme täydentää syvä yhteistyö alan johtavien kumppaneiden kanssa.

Silmäaseman arvoketju

Optisen tuotteiden ja silmäterveyden palveluiden arvoketju alkaa materiaaleista ja linssi- ja kehystuotannosta. Tämä pätee myös silmäterveyspalveluihin, joissa käytetään arvokkaita erityislaitteita niin silmätutkimuksiin kuin silmäleikkauksiinkin. Silmäasemalla ei ole omaa tuotantolaitosta, vaan hyödynnämme alan johtavia toimijoita hankinnoissa ja huolloissa. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme korkeaa laatua, sisältäen muun muassa laadukkaiden materiaalien käytön, tehokkaat prosessit ja vastuullisen tuotannon. Silmäasema valitsee kumppanit huolellisesti ja vaatii heitä sitoutumaan eettisiin toimintatapoihin.

Silmäaseman arvoketju

Laadukkaat laitteet ja valikoima

Syvän ja laaja-alaisen yhteistyön kautta Silmäasemalla on laadukkaat leikkaus- ja silmätutkimuslaitteistot sekä vastuullinen tuotevalikoima. Kiinnitämme linssi- ja kehysvalikoimassa erityishuomiota tuotteen laatuun, kestävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Laaja  kehysvalikoimamme sisältää myös ekologisia ja ympäristöystävällisiä kehysvaihtoehtoja.

Kattava toimipisteverkosto

Silmäaseman asiakaspolku voi alkaa esimerkiksi verkkoajanvarauksesta tai verkkokaupasta, tai hän voi saapua suoraan myymälään, silmälääkärikeskukseen, myymäläsairaalaan tai silmäsairaalaan. Verkostomme on laaja ja sijainnit ovat hyviä, mikä mahdollistaa kohtuulliset asiointi- ja työmatkat sekä mahdollisesti julkisen liikenteen käytön. Huomioimme toimipisteissä ekotehokkuuden mahdollisuuksien mukaan, sisältäen uusiutuvan energian ja tehokkaan resurssien käytön sekä jätteen lajittelun ja kierrätyksen. Kasvavan toimipisteverkoston lisäksi jatkuvasti kehittyvät digitaaliset palvelumme parantavat entisestään asiakkaan asiointimahdollisuuksia.

Kasvavan toimipisteverkoston lisäksi jatkuvasti kehittyvät digitaaliset palvelumme parantavat entisestään asiakkaan asiointimahdollisuuksia.

Asiantunteva henkilöstö

Asiantuntijuus ja asiantunteva henkilöstö on keskeinen osa arvoketjuamme. Silmäasemalla työskentelee yli 1500 silmäasiantuntijaa, muun muassa silmäkirurgit, silmälääkärit, optikot, sairaanhoitajat ja optiset myyjät. Silmäasemalla on Suomen suurin silmälääkäriverkosto – lähes 350 eli joka toinen kaikista Suomen silmälääkäreistä. Henkilöstön asiantuntijuudesta pidetään huolta kattavalla perehdytyksellä ja aktiivisella koulutuksella.

Tarvekartoitus ja ohjaus

Tarvekartoitus ja ohjaus nivovat yhteen Silmäaseman asiantuntijoiden osaamisen ja yhtiön laajan tuote- ja palveluvalikoiman. Silmäasemalla huomioidaan silmäterveys proaktiivisesti ja asiakas autetaan ja ohjataan oikealle hoitopolulle, tarvittaessa myös julkiseen terveydenhuoltoon. Laadukkaan ohjauksen varmistavat moniammatillinen yhteistyö, laadukkaat prosessit ja toimintatavat sekä yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa.

Ratkaisut asiakkaan tarpeisiin

Perusteellisen tarvekartoituksen ja ohjauksen avulla asiakkaalle löydetään juuri hänen tarpeisiinsa parhaiten soveltuvat optiset ratkaisut ja palvelut. Tämän mahdollistaa Silmäaseman ainutlaatuinen konsepti, jossa yhdistyvät saumattomasti näönhuolto ja silmäterveys, silmälaseista, lääkärin vastaanottoon ja silmäleikkauksiin asti. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää ja tarjoamme asiakkaille muun muassa 100 päivän tyytyväisyystakuun optisista tuotteista ja kahden vuoden takuun taittovirheleikkauksille. Tarjoamme myös muita asiakkaan arvostamia etuja, kuten alennusta aurinkolaseista leikkausasiakkaalle, opiskelijoille silmälasit puoleen hintaan ja bonusta ostoksista myymälöissä ja verkkokaupassa.

Tuotamme kaikki ratkaisut ja palvelut asiakaslähtöisesti, kliinisiä ja eettisiä ohjeita noudattaen ja asiakasta arvostavasti.

Silmäasema on Suomen johtava näkemisen ja silmäterveyden asiantuntija. Tuotamme kaikki ratkaisut ja palvelut asiakaslähtöisesti, kliinisiä ja eettisiä ohjeita noudattaen ja asiakasta arvostavasti.

Tutkitusti positiivinen vaikutus

Ratkaisumme tuottavat tutkitusti positiivisia vaikutuksia asiakkaan terveyteen ja elämänlaatuun. Vaikutukset ovat selkeitä silmäterveyden osalta, mutta ratkaisumme parantavat parhaimmillaan myös asiakkaan perusterveyttä ja turvallisuutta, kun huonon näön aiheuttamat tapaturmat vähenevät tai kun ajonäkeminen paranee asianmukaisilla silmälaseilla. Hyvä näkeminen on kuitenkin vahvasti myös elämänlaatuasia – näkö on tärkein aistimme ja elämä on näkemisen arvoinen.

Vastuullinen kumppani

Teemme yhteistyötä maailman johtavien optisen alan toimijoiden kanssa. Suurten ja keskisuurten toimijoiden lisäksi kumppaneina on myös pienempiä paikallisia toimijoita niin Suomesta kuin maailmaltakin. Tavarantoimittajasuhteissa vaalimme joustavaa ja ketterää yhteistyötä asiakkaidemme parhaaksi. Meillä on noin 50 optisen alan keskeistä suurta tavaran- ja palveluntoimittajaa, minkä lisäksi Silmäasema käyttää lukuisia palvelutarjoajia tukemaan esimerkiksi tietohallintoa, markkinointia, hallintoa sekä toimipisteiden rakentamista, huoltoa, siivousta ja ylläpitoa. Yhdessä heidän kanssaan huolehdimme siitä, että asiakkaamme voivat luottaa tuotteidemme ja palvelujemme laatuun ja turvallisuuteen. Teemme tavarantoimittajiemme kanssa aktiivisesti yhteistyötä vähentääksemme ympäristöä kuormittavia tekijöitä.

Laadukkaat ja käyttötarkoitustaan vastaavat tuotteet ovat asiakaspalvelumme keskiössä.

Laadukkaat ja käyttötarkoitustaan vastaavat tuotteet ovat asiakaspalvelumme keskiössä. Tästä syystä oikeiden kumppaneiden valinta toimitusketjuumme on pitkäjänteistä työtä. Vaalimme hyviä kumppanuussuhteita, mutta olemme myös joustavia solmimaan uusia. Jokaisen tavarantoimittajan kanssa neuvotellaan vuosisopimus, jossa määritellään läpinäkyvästi yhteistyömme keskeiset ehdot. Seuraamme ehtojen noudattamista tarkastamalla toimintaa säännöllisesti.

Suurella osalla tavarantoimittajistamme on oma sisäinen vastuullisuusjärjestelmä, jonka luomat eettiset säännöt ovat osana vuosisopimustamme. Velvoitamme myös kaikkia tavarantoimittajia sitoutumaan eettisiin toimintaohjeisiin. Silmäaseman eettiset ohjeet tavarantoimittajille ja yhteistyökumppaneille löytyvät täältä.

Vastuullisuus Silmäasemalla

Silmäasema toimii vastuullisesti

Silmäasemalla vastuullisuus kytkeytyy vahvasti liiketoiminnan luonteeseen. Vastuullisuus-osiostamme löydät tietoa vastuullisuudesta osana jokapäiväistä arkeamme.

Silmäasema ja vastuullisuus