Strategia ja tavoitteemme

Silmäaseman visiona on olla paras näkemisen ja silmäterveyden asiantuntija. Tarjoamme ratkaisut, palvelut ja ohjauksen oikealle hoitopolulle helposti ja asiakaslähtöisesti, huomioiden ja sanoittaen myös ennakoivasti asiakkaan odotettavissa olevia näkemisen tarpeita. Silmäasema haluaa olla kumppani, joka auttaa asiakasta kaikissa hänen näkemisen tarpeissaan ja kulkee hänen vierellään koko näkemisen elinkaaren ajan, sen kaikissa vaiheissa.

VISIO: Paras näkemisen ja silmäterveyden asiantuntija
MISSIO: Tavoitteemme on tehdä suomalaisten silmistä maailman onnellisimmat,
koska elämä on näkemisen arvoinen
FOKUS 2023–2025: Asiakkaan näkemisen elinkaarta ennakoiva asiakaskokemus

Silmäaseman strategiset tavoitteet:

  1. Asiakkaan ja ammattilaisen ykkösvalinta
  2. Näkemisen ja silmäterveyden markkinan kasvattaminen ja uudistaminen
  3. Suorituskyvyn ja tuottavuuden parantaminen

Asiakkaan ja ammattilaisen ykkösvalinta: Silmäasema on päämäärätietoisesti ottanut askelia tätä kohti muun muassa kiinnittämällä huomiota ammatillisen osaamisen kehittämiseen, arjen sujuvuuteen ja työntekijäkokemukseen liittyvien osa-alueiden kehittämiseen. Seuraamme aktiivisesti työntekijäkokemuksen kehitystä henkilöstötyytyväisyyskyselyillä ja asiakkaiden tyytyväisyyttä NPS-suositteluasteella.

Näkemisen ja silmäterveyden markkinan kasvattaminen ja uudistaminen: Näkemisen markkinaa on kasvatettu muun muassa lisäämällä lääkärivastaanottojen lukumäärää ja saatavuutta sekä kehittämällä aktiivisesti toimipaikkaverkostoa ja niiden palveluita. Silmäasema osallistuu myös aktiivisesti yhteistyön lisäämiseen julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Suorituskyvyn ja tuottavuuden parantaminen: Toimintaa on kehitetty muun muassa resurssien paremmalla suunnittelulla, yhtenäisillä toimintamalleilla ja selkeällä johtamis- ja tavoitejärjestelmällä. Panostamme jatkuvasti myös asiantuntijoidemme osaamiseen.

Silmäaseman vahvuuksia ovat toiminta kasvavilla näkemisen ja silmäterveyden markkinoilla, vahva markkina-asema sekä arvostettu brändi.

Silmäaseman vahvuuksia ovat toiminta kasvavilla näkemisen ja silmäterveyden markkinoilla, vahva markkina-asema sekä arvostettu brändi. Toiminnassamme yhdistyy ainutlaatuisella tavalla näönhuollon ja silmäterveyden kokonaisuus, jossa asiakas saa kaikki ratkaisut ja palvelut helposti ja asiantuntevasti, kaikissa näkemisen tarpeissaan. Silmäaseman asiantunteva henkilöstö ja Suomen suurin silmälääkärien verkosto luovat vahvan perustan liiketoiminnalle, joka vastaa yksityisasiakkaiden tarpeisiin sekä täydentää julkisen terveydenhuollon palveluita niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Yhtiöllä on myös osaava johto, joka ymmärtää niin optisen kaupan kuin silmäterveyden toimialan.

Kasvava markkina luo mahdollisuuksia

Vuonna 2022 noin 4 miljoonalla suomalaisella oli tarve erilaisille näkemisen ja silmäterveyden ratkaisuille ja palveluille. Silmäterveyden ja optisten tuotteiden markkina kasvaa jatkuvasti, sillä väestön ikääntymisen myötä silmäsairauksien esiintyvyys kasvaa. Väestön ikääntymisen odotetaan kasvattavan kysyntää etenkin kaihi- ja linssileikkauksissa, silmäsairauksien tutkimuksissa ja hoidossa sekä silmälasien puolella etenkin monitehosilmälaseissa.

+ 15 %

yli 65-vuotiaiden määrän kasvu 2023–2033

+ 20 %

yli 65-vuotiaiden määrän kasvu 2023–2050

+ 35 %

yli 65-vuotiaiden määrän kasvu 2023–2070

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste, syyskuu 2021

Nykyaika digilaitteineen asettaa myös entistä enemmän vaatimuksia hyvälle näkemiselle, ja ihmiset ovat entistä halukkaampia panostamaan omaan hyvinvointiinsa sekä harrastuksia tukeviin ratkaisuihin. Nämä trendit tukevat niin leikkauspalveluiden, vastaanottojen ja silmätutkimusten kuin optisen kaupan ratkaisujen kysyntää.

Silmäterveyden ja optisten tuotteiden markkina kasvaa jatkuvasti, sillä väestön ikääntymisen myötä silmäsairauksien esiintyvyys kasvaa.

Johto ja hallinto
Johto & hallinto

Silmäasema on vankoissa käsissä

Silmäaseman hallitus ja johtoryhmä koostuu kokeneista ja osaavista asiantuntijoista. Johtoryhmän ja hallituksen kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja niitä muutetaan ja täydennetään tarvittaessa.

Tutustu johtajistoomme