Silmäaseman matka

Silmäasema perustettiin vuonna 1975 Kuopiossa. Seuraavina vuosikymmeninä yritys laajeni voimakkaasti ja on nykyisin maanlaajuinen silmien asiantuntija, joka jatkaa kasvamistaan.

Silmäaseman matka

Silmäaseman lähes viisikymmenvuotiseen historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita, kasvua ja toiminnan laajentumista. Nykyisin Silmäasema on valtakunnallinen toimija, joka huolehtii asiakkaiden silmistä läpi elämän.

Merkittäviä virstanpylväitä matkallamme:

Merkittäviä virstanpylväitä Silmäaseman matkassa

Pienestä toimijasta maanlaajuiseksi ketjuksi

Silmäaseman historia alkaa kahden silmälääkärin, Pentti Sihvolan ja Paavo Jägerroosin, sekä optikko Timo Raaskan Kuopioon perustamasta liikkeestä. Jo tuolloin, lähes viisikymmentä vuotta sitten, Silmäasema halusi tarjota jotain uutta ja ainutlaatuista yhdistämällä optikon ja silmälääkärin palvelut saman katon alle.

Ennennäkemättömän toimintatavan tavoitteena oli toimia asiakkaan parhaaksi ja tarjota heille tavallista parempi optikkoliike. Asiakkaat osoittivat pitävänsä ajatuksesta, sillä uudenlainen toimintatapa todettiin menestykseksi. Uusia Silmäasemia nousi ympäri Suomea ja lopulta Kuopiosta lähtenyt Silmäasema laajeni itsenäisten yrittäjien myötä Silmäasema-ketjuksi vuonna 1991.

Yhteistyö S-ryhmän kanssa alkoi vuonna 1997, ja siitä lähtien se on ollut merkittävä kumppani. Silmäasema edustaa asiakasomistajan kannalta keskeisiä jokapäiväiseen elämään kuuluvia asioita: näkemistä, silmien terveyttä sekä ulkonäköä – ja tarjoaa luonnollisesti Bonusta ostoista.

Ennennäkemättömän toimintatavan tavoitteena oli toimia asiakkaan parhaaksi ja tarjota heille tavallista parempi optikkoliike.

Toiminta laajenee

2000-luvulla optinen markkina kansainvälistyi ja tärkeimmät kilpailijat muuttuivat kansainvälisiksi yhtiöiksi. Silmäasema erottautui kilpailijoista vahvasti suomalaisena toimijana.

2000-luvun alussa yksityiset silmäsairaalat yleistyivät. Ne hoitivat asiakkaita, joille julkinen puoli ei pystynyt tarjoamaan apua tai resursseja kohtuullisessa tai heidän toivomassaan ajassa. Silmäasemalla syntyi luonteva päätös laajentaa silmäterveyden toimintaa ja ottaa mukaan silmäkirurgia. Vuonna 2010 Silmäasema teki ensimmäiset silmäsairaalayrityskaupat ja vuotta myöhemmin sairaaloita oli jo kahdeksan.

2010-luvulla Silmäaseman toiminta laajeni voimakkaasti uusien toimipaikkojen avauksilla ja yrityskaupoilla. Yhtiö kasvoi ja se listattiin pörssiin vuonna 2017.

Vuonna 2020 suomalainen terveysalan toimija Coronaria osti Silmäaseman osakekannan ja yhtiö poistui pörssistä. Coronarian omistuksessa Silmäaseman toimintaa on kehitetty voimakkaasti: olemme kehittäneet toimipaikkaverkostoa, panostaneet henkilöstöön ja johtamiseen, parantaneet kannattavuutta ja kasvattaneet vertailukelpoista liikevaihtoa.

Voimakasta kehitystä

Silmäaseman sairaalatoimintaa on vuodesta 2020 alkaen kasvatettu mittavilla yritysjärjestelyillä, joiden myötä Silmäaseman sairaalaverkosto on kasvanut yhteensä 18 yksityiseen silmäsairaalaan ja 7 julkisia silmäterveyspalveluita tarjoavaan yksikköön. Yritysjärjestelyt sisältävät fuusion Medilaser Oy:n kanssa sekä osakekannan oston Coronaria Silmäklinikka Oy:ltä, jonka nykyinen nimi on Silmäasema Julkiset Silmäterveyspalvelut Oy. Yritysjärjestelyiden lisäksi sairaaloiden toimintatavat uudistettiin ja yhtenäistettiin entistä laadukkaammiksi, asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammiksi. Myös yhteistyötä silmälääkärien kanssa syvennettiin niin sairaaloissa kuin optikkoliikkeissäkin.

Optiikan puolella Silmäasema on ottanut entistä vahvemmin käsiinsä brändinsä nimissä tehtävän liiketoiminnan, pääosin ostamalla ketjuyrittäjiensä liiketoimintaa. Tänään jokainen Silmäaseman toimipaikka on Silmäaseman oma myymälä. Silmäasema on myös tarkastellut verkostoa kriittisesti kannattavuuden ja sijaintien näkökulmasta. Yhtiö on vuosien 2019–2022 aikana sulkenut noin 30 myymälää, avannut 8 uutta myymälää ja ostanut 10 myymälän toiminnan liiketoiminta- tai yrityskaupalla.

Verkostoa on myös uudistettu uusilla konsepteilla, jotka tuovat silmäterveyden palvelut entistä näkyvämmin ja helpommin asiakkaiden ulottuville.

Verkostoa on myös uudistettu uusilla konsepteilla, jotka tuovat silmäterveyden palvelut entistä näkyvämmin ja helpommin asiakkaiden ulottuville. Suurin osa Silmäaseman yksityisistä silmäsairaaloista on uusittu myymäläsairaaloiksi, jolloin sairaalapalvelut sijaitsevat samoissa toimitiloissa myymälän kanssa. Silmäasema on myös rakentanut kokonaan uuden silmälääkärikeskuskonseptin, jossa on myymälää paremmat silmätutkimusmahdollisuudet ja vahvempi painopiste lääkäri- ja silmäterveyspalveluissa.

Sillmäaseman laaja osaaminen
Vastuullisuus

Vastuullisuus on kiinteä osa toimintaamme

Silmäasemalla vastuullisuus kytkeytyy vahvasti liiketoimintamme luonteeseen: korkeaan osaamiseen perustuvaan asiantuntijatyöhön, joka tuottaa asiakkaille terveyshyötyjä ja parantaa elämänlaatua.

Vaikuttavaa liiketoimintaa