Arvot ja periaatteemme

Silmäaseman missiona on tehdä suomalaisten silmistä maailman onnellisimmat, sillä maailma on näkemisen arvoinen. Uskomme, että onnellisen asiakkaan takana on aina onnellinen ja osaava asiantuntija, joka tekee merkityksellistä työtä suomalaisten silmien eteen. Toimimme työssämme arvojemme rohkeus, selkeys ja vastuunotto mukaisesti ja sovellamme niitä konkreettisina toimintaohjeina työtehtävissämme.

Arvot ja toimintaperiaatteemme

Arvomme – Rohkeus, Selkeys ja Vastuunotto – sekä niihin tiiviisti kytkeytyvä Silmäaseman tapa toimia toimivat vakaana pohjana, jonka päälle rakennamme hyvää ja arvostavaa työyhteisökulttuuria. Arvot myös toimivat kompassina ja auttavat meitä toimimaan oikein ja yhtiön hengen mukaisesti työtehtävissämme, olipa kyse asiakkaan kohtaamisesta, vaihtoehtojen tarjoamisesta tai työkaverin tukemisesta.

Meillä työntekijät sitoutuvat myös toimimaan palvelulupauksemme mukaisesti:

  • Käyttäydymme arvostavasti ja kunnioittavasti toisia kohtaan
  • Kannamme vastuuta työkyvystä ja terveydestä
  • Toimimme laadukkaasti ja oman asiantuntijaroolimme korkeiden standardien mukaisesti
  • Kunnioitamme yksityisyyttä ja käsittelemme tietoa luottamuksellisesti ja huolellisesti
  • Käyttäydymme vastuullisesti ja vältämme eturistiriitoja

Silmäasema yhtiönä on lisäksi sitoutunut seuraaviin periaatteisiin:

Eettiset toimintaperiaatteet

Silmäaseman tavoitteena on kannattava ja kestävä kasvu eettisin ja laillisin keinoin. Silmäasema on luotettava, innovatiivinen ja osaava silmäterveyden ja näönhuollon ammattilainen, joka toimii ammattimaisesti, rehellisesti ja lahjomattomasti. Silmäasema ja sen työntekijät toimivat eettisten ja oikeudellisten normien mukaisesti. Tärkeimmät Silmäaseman noudattamat vastuullisuuteen liittyvät lait ja käytännöt koskevat mm. potilasturvallisuutta, yksityisyyden suojaa, tasapuolista kilpailua, johtamis- ja valvontajärjestelmää, työehtoja, rahapesun estämistä sekä korruption torjumista.

Reilu liiketoiminta

Silmäasema on sitoutunut reiluun liiketoimintaan ja YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työstandardeihin sekä ympäristöön ja korruptioon liittyviin periaatteisiin. Tämä tarkoittaa, että toimimme reilusti ihmisiä ja ihmisyyttä, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Silmäasema on 100 % suomalainen yritys ja maksaa veronsa Suomeen.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja turvallinen työympäristö

Silmäasema on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työympäristön. Silmäasema ei salli syrjintää mm. ihonvärin, kansallisuuden, rodun, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautuneisuuden, uskonnon, poliittisen katsantokannan tai muun tekijän perusteella. Syrjimättömyysperiaate pätee suhteessa henkilökuntaan, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Asiakkaan parhaaksi

Me Silmäasemalla uskomme, että elämä on näkemisen arvoista. Siksi me, yli tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista, haluamme pitää huolta asiakkaidemme silmien terveydestä läpi elämän. Tänään olemme entistä lähempänä tavoitettamme tehdä suomalaisten silmistä maailman onnellisimmat.

Pentti Sihvola

Silmäaseman yhdessä Timo Raaskan ja Paavo Jägerroosin kanssa perustanut Pentti Sihvola kertoo sokeutumisen pelon olevan ihmisen suurimpia pelkoja. Näkeminen on hänen mielestään elämän tärkeimpiä asioita, mikä oli suuri tekijä Silmäaseman perustamisessa.

Lue Pentin tarina
Vastuulliset ratkaisut
Vastuullisuus

Asiakkaalle sopivia ratkaisuja läpi hoitopolun

Silmäasema näkee kokonaiskuvan – asiakkaan tarpeet, niihin soveltuvat parhaat ratkaisut ja hoitopolut. Olemme markkinoiden ainoa toimija, joka pystyy tarjoamaan asiakkaalle kaiken mitä hyvään näkemiseen ja silmäterveyteen tarvitaan.

Tutustu ratkaisuihimme