Raportointi ja läpinäkyvyys

Silmäasema on 100 % suomalainen yritys. Tutustu vero- ja investointikädenjälkeemme, vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin ja lataa viimeisimmät raporttimme.

Maksamme verot Suomeen

Vuonna 2023 maksoimme ja keräsimme veroja yhteensä 49,9 miljoonaa euroa. Tutustu verojalanjälkeemme.

Verojalanjälki 2023

Investoimme Suomeen

Investointimme Suomeen olivat yhteensä 13,9 miljoonaa euroa vuonna 2023. Tutustu investointeihimme.

Investointijalanjälki 2023

Iso kädenjälki

Silmäaseman vastuullisuusvisiona on palvella asiakkaan koko näkemisen elinkaarta ja tuottaa mahdollisimman paljon hyvinvointia mahdollisimman pienellä ympäristöjalanjäljellä. Ulkopuolisen asiantuntijayritys Uprightin mallinnus osoittaa, että Silmäaseman liiketoiminnan nettovaikutus on vahvasti positiivinen. Suurimmat positiiviset vaikutukset syntyvät toiminnan terveysvaikutuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Liiketoiminnan nettovaikutus

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia

Silmäaseman päätoimialat eivät ainakaan vielä sisälly EU-taksonomiaan. EU-taksonomia koskee tällä hetkellä pääosin sellaisia taloudellisia toimintoja, joilla on eniten merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnälle ja siihen sopeutumiselle, ja monet toimialat, kuten valtaosa terveydenhuollon palveluista, jäävät nykyisen EU-taksonomialainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Silmäasemalla ei siten ole taksonomiaan liittyvää raportoitavaa. EU-taksonomian kattavuus kuitenkin laajenee ja kattaa jatkossa muita ympäristövaikutusten luokkia ja mahdollisesti myös sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmia. Seuraammekin tarkasti EU-taksonomian kehitystä ja toimimme tarvittaessa sen mukaisesti.

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Silmäaseman olennaisuusanalyysi nostaa esiin yrityksen olennaisimmat liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat. Analyysi on tehty punniten asioiden merkitystä sidosryhmille, erityisesti asiakkaille, sekä toisaalta Silmäaseman mahdollisuutta vaikuttaa itse asiaan. Analyysin taustalla on vahvasti riskienhallintanäkökulma ja laadukkaan liiketoiminnan varmistaminen. Olennaisuusanalyysi tarjoaa pohjan ja viitekehyksen Silmäaseman oman vastuullisuustyön ja -raportoinnin ankkuroimiselle ja kehittämiselle olennaisuus edellä.

Vastuullisuuden kaksoisolennaisuus

Vastuullisuuden tuplaolennaisuus
asiakaspalvelupäällikkö

ESG-avainluvut

Silmäaseman ESG-avainluvut päivittyvät vuosittain. Tutustu uusimpiin lukuihin.

Tutustu ESG-avainlukuihin
Johto ja hallinto

Johto & hallinto

Silmäasema on vankoissa käsissä

Silmäaseman hallitus ja johtoryhmä koostuu kokeneista ja osaavista asiantuntijoista. Johtoryhmän ja hallituksen kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja niitä muutetaan ja täydennetään tarvittaessa.

Silmäaseman johto
Arvoketju

Arvoketju

Arvoketjumme tähtää laatuun ja vastuullisuuteen

Asiakkaan saamat ratkaisut ja palvelut sekä niiden tuomat hyödyt rakentuvat Silmäaseman ja sen osaajien vahvaan silmäterveyden ja näönhuollon asiantuntijuuteen sekä syvään yhteistyöhön alan johtavien kumppaneiden kanssa.

Lue lisää arvoketjustamme