ESG-avainluvut

Silmäasema raportoi vuosittain ESG-avainlukunsa. Löydät tuoreimmat luvut tältä sivulta.

Ympäristövastuu

Kasvihuonekaasupäästöt* 2023 2022 2021
Scope 1 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) 704 621 554
Scope 2 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) 2 537 2 238 1 988
Scope 3 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) 12 151 10 721 9 594
Kaikki kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) 15 392 13 580 12 136
Kasvihuonepäästöintensiteetti* 2023 2022 2021
Scope 1 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) 3,1 3,1 3,0
Scope 2 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) 11,0 11,0 10,9
Scope 3 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) 52,7 52,7 52,7
Kaikki kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) 66,7 66,8 66,7
Energian kulutus* 2023 2022 2021
Energian kokonaiskulutus (MWh) 10 412 9 182 8 052
Uusiutuvan energian kulutus (MWh) 5 414 4 499 3 945
Uusiutuvan energian osuus (%) 52 % 49 % 49 %

* Luvut perustuvat Uprightin mallinnukseen

Sosiaalinen vastuu

Eettinen liiketoiminta 2023 2022
Henkilöstö kirjallisesti sitoutunut Silmäaseman eettisiin ohjeisiin 95 % 68 %
Avaintoimittajat kirjallisesti sitoutuneet Silmäaseman eettisiin ohjeisiin tai toimittajan oma ohjeistus riittävä 93 % 80 %
Työtapaturmat 2023 2022 2021
Työtapaturmien lukumäärä 55 29 27
Työtapaturmien lukumäärä/henkilöstömäärä 4,4 % 2,6 % 2,7 %
Työtapaturmien takia menetettyjä työpäiviä 124 68 122
Työtapaturmien takia menetettyjä työpäiviä / laskennalliset työpäivät 0,06 % 0,04 % 0,08 %
Työhön liittyviä kuolemia 0 0 0
Syrjimättömyys ja tasa-arvo
2023 2022 2021
Raportoidut syrjintätapaukset viime 12 kuukauden aikana 0 0 0
Naisoletettujen määrä kaikista työntekijöistä % 91,24 % 88,58 % 90,2 %
Naisoletettujen määrä johtoryhmän jäsenistä % 63 % 57 % 57 %
Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys 2023 2022 2021
Henkilöstötyytyväisyys (1-5) 4,1 4,1 4,1
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Optiikka 67,7 67,4 67,5
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Silmäterveys, leikkaukset 94,1 91,8 88,0
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Coronaria Silmäklinikka/HUS 58 57 64
Tilaajien asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Coronaria Silmäklinikka 29 100 75

Hallinnollinen vastuu

Hallitus 2023 2022 2021
Hallituksen jäsenten määrä jakson lopussa 6 5 5
Hallituksen naisoletettuja 17 % 20 % 17 %
Yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä 50 % 60 % 50 %
Yhtiön omistajista ja rahoittajista riippumattomia hallituksen jäseniä 50 % 40 % 50 %
Yhtiöllä kielto koskien toimitusjohtajan mahdollisuutta toimia myös hallituksen puheenjohtajana kyllä kyllä kyllä
Johto ja hallinto

Johto & hallinto

Silmäasema on vankoissa käsissä

Silmäaseman hallitus ja johtoryhmä koostuu kokeneista ja osaavista asiantuntijoista. Johtoryhmän ja hallituksen kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja niitä muutetaan ja täydennetään tarvittaessa.

Johto ja hallinto
Arvoketju

Arvoketju

Arvoketjumme tähtää laatuun ja vastuullisuuteen

Asiakkaan saamat ratkaisut ja palvelut sekä niiden tuomat hyödyt rakentuvat Silmäaseman ja sen osaajien vahvaan silmäterveyden ja näönhuollon asiantuntijuuteen sekä syvään yhteistyöhön alan johtavien kumppaneiden kanssa.

Arvoketjumme