ESG-avainluvut

Silmäasema raportoi vuosittain ESG-avainlukunsa. Löydät tuoreimmat luvut tältä sivulta.

Ympäristövastuu

Kasvihuonekaasupäästöt* 2022 2021
Scope 1 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) 1 085 961
Scope 2 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) 2 291 2 177
Scope 3 kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) 22 458 20 075
Kaikki kasvihuonekaasupäästöt (tonnia CO2e) 25 834 23 213
Kasvihuonepäästöintensiteetti* 2022 2021
Scope 1 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) 5,33 5,28
Scope 2 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) 11,26 11,96
Scope 3 kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) 110,41 110,33
Kaikki kasvihuonekaasupäästöt / Liikevaihto (tonnia CO2e/milj. euroa) 127,01 127,57
Energian kulutus* 2022 2021
Energian kokonaiskulutus (MWh) 7 999 7 196
Uusiutuvan energian kulutus (MWh) 4 079 3 526
Uusiutuvan energian osuus (%) 51 % 49 %
Taustatiedot 2022 2021
Mallinnuksessa käytetty liikevaihto, milj. euroa 203,4 182,0**
Virallinen, tilinpäätöksessä raportoitu liikevaihto, milj. euroa 203,4 172,8

* Luvut perustuvat Uprightin mallinnukseen
** Eroaa tilinpäätöksessä raportoidusta liikevaihdosta siten, että sisältää Coronaria Silmäklinikan liikevaihdon koko vuodelta 2021 sekä liiketoimintojen välisen liikevaihdon

Sosiaalinen vastuu

Eettinen liiketoiminta Tavoitetaso 2022
Henkilöstö kirjallisesti sitoutunut Silmäaseman eettisiin ohjeisiin 100 % 68 %
Avaintoimittajat kirjallisesti sitoutuneet Silmäaseman eettisiin ohjeisiin tai toimittajan oma ohjeistus riittävä 100 % 80 %
Työtapaturmat 2022 2021
Työtapaturmien lukumäärä 29 27
Työtapaturmien lukumäärä/henkilöstömäärä 2,7 % 2,7 %
Työtapaturmien takia menetettyjä työpäiviä 68 122
Työtapaturmien takia menetettyjä työpäiviä / laskennalliset työpäivät 0,04 % 0,08 %
Työhön liittyviä kuolemia 0 0
Syrjimättömyys ja tasa-arvo
2022 2021
Raportoidut syrjintätapaukset viime 12 kuukauden aikana 0 0
Naisoletettujen määrä kaikista työntekijöistä % 90 % 90 %
Naisoletettujen määrä johtoryhmän jäsenistä % 57 % 57 %
Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys 2022 2021
Henkilöstötyytyväisyys (1-5) 4,1 4,1
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Optiikka 67,4 67,5
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Silmäterveys, leikkaukset 91,8 88,0
Asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Coronaria Silmäklinikka/HUS 57 64
Tilaajien asiakastyytyväisyys (NPS, -100 – +100), Coronaria Silmäklinikka 100 75

Hallinnollinen vastuu

Hallitus 2022 2021
Hallituksen jäsenten määrä jakson lopussa 5 5
Hallituksen naisoletettuja 20 % 20 %
Yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä 60 % 60 %
Yhtiön omistajista ja rahoittajista riippumattomia hallituksen jäseniä 40 % 40 %
Yhtiöllä kielto koskien toimitusjohtajan mahdollisuutta toimia myös hallituksen puheenjohtajana kyllä kyllä
Johto ja hallinto

Johto & hallinto

Silmäasema on vankoissa käsissä

Silmäaseman hallitus ja johtoryhmä koostuu kokeneista ja osaavista asiantuntijoista. Johtoryhmän ja hallituksen kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja niitä muutetaan ja täydennetään tarvittaessa.

Johto ja hallinto
Arvoketju

Arvoketju

Arvoketjumme tähtää laatuun ja vastuullisuuteen

Asiakkaan saamat ratkaisut ja palvelut sekä niiden tuomat hyödyt rakentuvat Silmäaseman ja sen osaajien vahvaan silmäterveyden ja näönhuollon asiantuntijuuteen sekä syvään yhteistyöhön alan johtavien kumppaneiden kanssa.

Arvoketjumme