Silmäaseman toiminta

Silmäasema on Suomen johtava näönhuollon ja silmäterveyden asiantuntija, jonka tehtävänä on tehdä suomalaisten silmistä maailman onnellisimmat. Tarjoamme kaikki hyvän näkemisen tuotteet ja palvelut saman katon alta: muun muassa optikon näöntarkastukset, silmä- ja aurinkolasit sekä silmälääkärin vastaanotot, silmätutkimukset ja -leikkaukset.

Silmäaseman toiminta

Silmäasema on Suomen johtava näönhuollon ja silmäterveyden asiantuntija

100 % suomalaisen Silmäaseman ainutlaatuinen liiketoimintamalli mahdollistaa sen, että pystymme palvelemaan asiakasta kaikissa hänen näkemisen tarpeissaan läpi elämän – yksi syy sille, että asiakkaat ovat vuosi vuoden perään äänestäneet Silmäaseman Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi.

Silmäaseman liiketoiminta

Silmäterveys: silmälääkärien vastaanotot ja silmätutkimukset kaikissa toimipisteissä sekä kaikki silmäsairaaloissa ja julkisissa silmäterveyspalveluissa tuotettavat palvelut, mm. silmäleikkaukset, silmäkirurgian pientoimenpiteet ja silmälaboratoriopalvelut.

Optinen kauppa: optisen vähittäiskaupan liiketoiminta, sisältäen optiset tuotteet sekä optikoiden ja optometristien tekemät näöntutkimukset, sekä työnäköpalvelut.

44 %

liikevaihdosta 2023
(Silmäterveys)

56 %

liikevaihdosta 2023
(Optinen kauppa)

Silmäasema on Suomen suurin näönhuollon ja silmäterveyden toimija. Näemme kokonaiskuvan niin asiakkaamme kohtaamisesta ja hoidosta, kuin suomalaisten silmäterveydestä. Silmäaseman yli 1 500 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista hoitaa lähes miljoonaa asiakasta vuosittain. Silmäasemalla on lähes 150 optikkoliikettä ja silmälääkärikeskusta, 18 yksityistä silmäsairaalaa ja 7 julkisia silmäterveyspalveluita tarjoavaa yksikköä ympäri maan. Silmäaseman liikevaihto vuonna 2023 oli 230,7 miljoonaa euroa.

Silmäasema on Suomen suurin silmiin keskittynyt terveystoimija.

Silmäasema palvelee läpi hoitoketjun

Silmäterveyden asiantuntijuus on toimintamme ytimessä. Palvelemme asiakkaitamme yli 1 000 ammattilaisen voimin, johon kuuluu lähes 350 silmälääkäriä, 300 optikkoa sekä sairaanhoitajia, myyjiä ja hallinnon asiantuntijoita. Silmäasemalla asiakasta palvellaan moniammatillisesti ja asiakkaan tarpeista käsin. Käytössämme on modernit tutkimuslaitteet, joilla monet silmäsairaudet voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, mikä mahdollistaa nopean hoidonaloituksen joko Silmäasemalla tai julkisen terveydenhuollon puolella.

Ihmisen näkö ja näkemisen tarpeet muuttuvat iän myötä. Silmäasema tukee asiakasta kaikissa näkemisen elinkaaren vaiheissa ja pyrkii löytämään aina parhaat ratkaisut, jotka palvelisivat asiakasta myös elinkaaren seuraavat vaiheet huomioiden.

Eri ratkaisut ovat relevantteja eri ikäisenä. Silmäasema huomioi myös odotettavissa olevat tarpeiden muutokset ja miettii kokonaisuuden kannalta asiakkaalle parhaan ratkaisun.

Silmäasemalla on markkinoiden laajin tuote- ja palveluvalikoima. Optiset tuotteet kattavat muun muassa silmälasit, piilolinssit ja aurinkolasit. Palveluiden osalta tarjoamme optikon ja silmälääkärin vastaanottopalveluita, silmätautien tutkimusta ja hoitoa sekä monipuolisia silmäkirurgian palveluita, kuten taittovirhe-, kaihi- ja linssileikkauksia sekä silmäluomileikkauksia. Teemme vuosittain yksityis- ja yritysasiakkaille noin 210 000 optikon näöntarkastusta, lähes 200 000 silmälääkärin vastaanottoa ja yli 25 000 silmäleikkausta. Kaikkiaan hoidamme lähes miljoona asiakasta vuodessa, kun mukaan laskee julkisen terveydenhuollon kumppanina hoidettavat asiakkaat.

Julkisen terveydenhuollon vahva kumppani

Silmäasema täydentää merkittävällä tavalla suomalaista silmäterveydenhoitoa. Vuonna 2023 Silmäaseman julkisissa silmäterveyspalveluissa hoidettiin yli 15 % kaikista julkisen terveydenhuollon käynneistä ja kaikkiaan konsernissamme tehtiin noin 25 % julkisen terveydenhuollon kaihileikkauksista. Silmäasema palvelee julkista sektoria ostopalvelun, palvelusetelien ja laajempien ulkoistusten kautta. Suurin Silmäaseman julkisia palveluita tarjoava yksikkö on Tilkan silmäsairaala, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä HUSin kanssa jo 13 vuoden ajan.

Silmäterveyden vahvaa osaamista

Asiantuntijuus, optikko- ja silmälääkäripalveluiden yhdistäminen saman katon alle on ollut osa Silmäaseman strategiaa jo vuodesta 1975 alkaen, jolloin yhtiö aloitti toimintansa. Kun 2000-luvun alussa konseptiin yhdistyivät vielä omat silmäsairaalat, syntyi kansainvälisestikin ainutlaatuinen näkemiseen ja silmäterveyteen keskittynyt toimija. Vuoden 2020 alussa yhtiö astui uuteen vahvan kehittämisen aikakauteen, kun suomalainen terveysalan toimija Coronaria Oy osti yhtiön osakekannan ja lähti vahvistamaan Silmäaseman konseptia ja strategiaa entisestään.

Silmäterveyden osaaminen ja yhteistyö lääkäreiden kanssa on entistä syvempää.

Vuosina 2020–2023 Silmäasemaa on vahvistettu lukuisilla liiketoiminta- ja yrityskaupoilla, fuusioilla ja toiminnan uudelleen järjestämisillä. Lisäksi toimintaa on kehitetty yhtenäisillä toimintamalleilla ja uusilla konsepteilla, jotka entisestään helpottavat asiakkaiden asiointia ja ohjausta esimerkiksi leikkauspalveluiden piiriin. Panostamme toiminnan ja ammattilaisten arjen sujuvuuteen. Silmäterveyden osaaminen ja yhteistyö lääkäreiden kanssa on entistä syvempää – tänään Silmäasema on merkittävä osa suomalaista silmäterveyden infrastruktuuria ja meillä työskentelee yli puolet Suomen silmälääkäreistä.

kaihileikkaus-riston-tarina

Kaihileikkaus paransi Riston näön

Kaihileikkaus on yksi yleisimmistä leikkauksista – kaihi kun tulee meistä jokaiselle korkean iän myötä. Silmäasemalla kaihileikkaukseen pääsee jonottamatta. Yli 80-vuotias Risto kertoo oman tarinansa onnistuneesta leikkauksesta ja hoidosta

Lue Riston tarina
Persons face during eye imaging process.
vastuullisuus

Silmäasema toimii vastuullisesti

Silmäasemalla vastuullisuus kytkeytyy vahvasti liiketoiminnan luonteeseen. Vastuullisuus-osiostamme löydät tietoa vastuullisuudesta osana jokapäiväistä arkeamme.

Lue lisää vastuullisuudesta