Tiedote

Hyvä näkeminen luo tasavertaiset edellytykset oppimiselle – keskittymisvaikeuksien takana voi olla lapsen heikentynyt näkö

”Etäopiskelu koronan takia on ollut monelle haastavaa. Näyttöpäätteillä työskentely rasittaa silmiä aivan eri tavalla kuin luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen seuraaminen. Hyvä näkeminen on yksi avainasioista, kun puhutaan koululaisten oppimisedellytysten varmistamisesta”, sanoo lasten näkemiseen erikoistunut Silmäaseman silmälääkäri Aurora Heickell.

Lapsi ei välttämättä itse tunnista huonontunutta näköään, koska hän ei osaa verrata tilannettaan normaaliin näköön. Myös läheisen voi olla vaikea havaita lapsen näkövaikeuksia.

”Huonosti näkevän lapsen oirehtiminen voidaan virheellisesti tulkita ylivilkkaudeksi tai yleisiksi keskittymisvaikeuksiksi. Ongelmat näössä saattavat ilmetä päänsärkynä, vaikeuksina ja hitautena lukemisessa sekä keskittymisvaikeuksina”, Heickell sanoo ja neuvoo vanhempia tarkkailemaan lasten koulutöiden tekoa.

”Lapsi saattaa olla haluton tai hidas lukemaan, jos hänellä on näköhaasteita. Näköongelmien kanssa kamppailu voi olla lapselle haastavaa, jolloin keskittyminen tarkkuutta vaativiin asioihin ei kiinnosta”, Heickell toteaa ja kehottaa vanhempia viemään lapset säännöllisesti näöntutkimuksiin. Lasten näköä seulotaan neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Jos lapsen näkö mietityttää, on lapsi hyvä viedä optikolle näöntutkimukseen.  


Rajat ruutuajalle

Nykyisin pienetkin lapset viettävät paljon aikaa erilaisten päätelaitteiden äärellä, mikä rasittaa silmiä eri tavoin. Runsas ruudun katsominen voi muuttaa lapsen silmää näön kehittyessä ja aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä päänsärkyjä. Heickellin mukaan vanhempien olisikin syytä rajoittaa lasten ruutuaikaa.

”Alakouluikäiselle riittää mainiosti 1−2 tuntia päivässä ruudun äärellä. 3−6-vuotiaan ruutuaika olisi hyvä rajata puolesta tunnista tuntiin ja sitä nuorempien suositellaan välttävän ruudun katselua kokonaan”, Heickell ohjeistaa.

Silmäasema haluaa tukea koulunsa aloittavia opintiellä ja tarjoaa ekaluokkakalaisille ilmaiset silmälasit, kun silmälääkäri on todennut tarpeen. Jos lapsen näkö mietityttää, voit tuoda hänet Silmäasemalle optikon maksuttomaan näöntutkimukseen.
Jos optikko toteaa silmälaseille tarvetta, hän lähettää alle 8-vuotiaan lapsen silmälääkärille. Alle 8-vuotiaan silmälasit määrää aina silmälääkäri. Asioimaan voi tulla myös muualta saadun silmälasireseptin kanssa. Silmäasemalta lapsi saa juuri hänen tarpeisiinsa sopivat silmälasit, jotka voi valita vapaasti laajasta kehysvalikoimasta. Ilmaiset silmälasit saa milloin tahansa ensimmäisen kouluvuoden aikana, mikäli lapsen näössä ilmenee ongelmia. Silmäasema on kuuden vuoden aikana lahjoittanut jo yli 4 000 silmälasit ekaluokkalaisille.

Lisätietoja antaa
Silmätautien erikoislääkäri Aurora Heickell, soittopyynnöt numeroon 010 190 201
Viestintäpäällikkö Niina Streng, puh. 050 322 5195, [email protected]

Lisätietoa lasten näöstä: https://www.silmaasema.fi/artikkeli/lapsen-nako
Lisätietoa ruutuajasta: https://www.silmaasema.fi/artikkeli/silmalaakari-suosittelee-lasten-ruutuaika-minimiin
Ekaluokkalaisen Millan tarina: https://www.silmaasema.fi/artikkeli/ensimmaiset-silmalasit-innostivat-ekaluokkalaisen-miilan-lukemisen-pariin