Tiedote

Hyvä näkeminen tukee oppimista – koululaisen näkövaikeudet jäävät helposti huomaamatta

Lukuvuoden alku tuo opintielle noin 60 000 uutta koululaista. Silmäasema haluaa varmistaa jokaiselle hyvän alun opinnoilleen ja tarjoaa ilmaiset silmälasit kaikille ekaluokkalaisille silmälääkärin määräystä vastaan. Korona-aika on saattanut vaikuttaa monen mielialaan, mutta lapsen levottomuutta tai oppimisvaikeuksia ei pidä kuitata vain koronalla tai yleisillä keskittymisvaikeuksilla. Ongelmien taustalla voi olla heikentynyt näkö.

Heikko näkö voi oireilla lapsella esimerkiksi oppimisen hidastumisena tai lukihäiriönä. Ongelmat näössä voivat aiheuttaa levottomuutta, keskittymisvaikeuksia ja päänsärkyä. Koululaisen näkövaikeudet voivat jäädä helposti huomaamatta, sillä lapsi osaa harvoin tunnistaa niitä. Myös läheisen voi olla vaikea havaita lapsen näkövaikeuksia.

”Huonon näön aiheuttamat oireet voidaan virheellisesti tulkita ylivilkkaudeksi tai yleisiksi keskittymisvaikeuksiksi”, lasten näkemiseen erikoistunut Silmäaseman silmälääkäri Aurora Heickell sanoo ja neuvoo vanhempia tarkkailemaan lasten koulutöiden tekoa.

”Jos lapsella on näköongelmia, hän saattaa olla haluton tai hidas lukemaan. Kamppailu näköongelmien kanssa voi olla lapselle raskasta, jolloin keskittyminen tarkkuutta vaativiin asioihin ei kiinnosta”, Heickell toteaa.

”Hyvä näkeminen on yksi avainasioista, kun puhutaan koululaisten oppimisedellytysten varmistamisesta. Lasten tavallisimpia näköongelmia ovat vaikeus nähdä joko kauas tai lähelle sekä karsastus. Kaikkiin näihin löytyy ratkaisu oikeanlaisilla silmälaseilla”, Heickell kertoo ja kehottaa vanhempia viemään lapset säännöllisesti näöntutkimuksiin. Lasten näköä seulotaan neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Jos lapsen näkö mietityttää, on lapsi hyvä viedä optikolle näöntutkimukseen.
 
Ilmaiset silmälasit

Silmäasema lahjoittaa tänäkin vuonna jokaiselle uudelle ekaluokkalaiselle ilmaiset silmälasit, mikäli silmälääkäri toteaa niille olevan tarvetta. Tuleva koululainen on tervetullut Silmäasemalle optikon tekemään maksuttomaan näöntarkastukseen – ja jos optikko toteaa silmälaseille tarvetta, hän lähettää alle 8-vuotiaan lapsen silmälääkärille. Asioimaan voi tulla myös muualta saadun silmälasireseptin kanssa.

Ekaluokkalainen voi valita Silmäasemalta hänen tarpeisiinsa sopivat silmälasit vapaasti laajasta kehysvalikoimasta. Ilmaiset silmälasit saa milloin tahansa ensimmäisen kouluvuoden aikana, mikäli lapsen näössä ilmenee ongelmia. Silmäasema lahjoittaa ekaluokkalaisille ilmaiset silmälasit nyt jo seitsemättä kertaa. Hyvä näkö antaa eväitä oppimiseen, niin koulutien alussa kuin myöhemminkin elämässä.

Lisätietoja:
Silmätautien erikoislääkäri Aurora Heickell, soittopyynnöt numeroon 010 190 201
Viestintäpäällikkö Niina Streng, puh. 050 322 5195,
[email protected]

Lisätietoa lasten näöstä:
https://www.silmaasema.fi/artikkelit/tietoa-lasten-ja-nuorten-naosta.html