Tiedote

Lasten lähinäkö on koetuksella koulutyössä ja ruudun äärellä

 

Likinäköisyyttä voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa


Lasten lähinäkö on koetuksella koulutyössä ja ruudun äärellä

Hyvä näkeminen on yksi tärkeistä oppimisen perusedellytyksistä, joten koulujen taas alkaessa kannattaa varmistaa, etteivät näkövaikeudet haittaa lapsen koulutyötä. Tavallisimpia lasten näköongelmia ovat vaikeus nähdä kauas tai erilaiset lähinäön ongelmat. Erityisesti likinäköisyys on huolestuttavasti yleistynyt lapsilla ja nuorilla 2000-luvun alusta alkaen vähentyneen ulkoilun ja lisääntyneen ruutuajan seurauksena – ja likitaitteisuus on monella yhä voimakkaampaa. Näkemisen ongelmat vaikuttavat koko elämään ja pärjäämiseen opintiellä, mutta lapsilla ne saattavat helposti jäädä huomaamatta.

Silmäaseman johtava optikko Petri Eskola vertaa lasten lähinäön ongelmien kokemusta aikuisten ikänäköongelmiin: ”Tekstirivit hyppivät, päätä särkee ja silmät tuntuvat olevan täynnä hiekkaa – ihan samalla tavalla kuin yli nelikymppisillä, joilla alkaa olla ongelmia lähelle näkemisessä. Lapsi ei kuitenkaan välttämättä osaa sanoittaa kokemaansa ja toisaalta lapset ovat myös taitavia peittämään huonon näkönsä. Vastaavasti siinä vaiheessa, kun kaukonäkö on huonontunut huomattavasti, lapsi saattaa vältellä hyppimistä tai jättäytyä pois pallopeleistä.”

”Suomessa on erittäin hyvä neuvola- ja kouluterveydenhuoltojärjestelmä, jossa lasten näköä seulotaan, mutta lähinäön ja silmien yhteistoiminnan ongelmat eivät näy kunnolla kaukonäköä mittaavassa E-taulutestissä. Lapsi voi nähdä kauas hyvin, mutta oikea ongelma onkin lähikatselussa. Koulupäivän aikana ja läksyjä tehdessä silmien pitäisi jaksaa tehdä lähityötä ja kohdentaa katse samaan pisteeseen väsymättä. Mikäli näin ei ole, ongelma vaikuttaa lapsen keskittymiseen ja koulumenestykseen”, Petri Eskola kertoo.

Paras tapa huolehtia lapsen silmistä ja näön kehittymisestä onkin Eskolan mukaan säännölliset silmäasiantuntijan tekemät näkötarkastukset. Näin huomataan ajoissa myös sellaiset näkemisen ongelmat, jotka eivät käy ilmi neuvolan tai kouluterveydenhuollon tarkastuksissa. Mikäli tarkastuksessa ilmenee ongelmia, niitä voidaan korjata ja jopa hoitaa silmälaseilla tai piilolinsseillä.

Parasta ennaltaehkäisyä: ruutuaika minimiin ja ulkoilu maksimiin

Vanhemmat voivat myös huolehtia likinäköisyyden ennaltaehkäisemisestä varmistamalla, että vapaa-aikanaan koululaiset ulkoilevat tarpeeksi. Luonnonvalon puute ja sisällä keinovalossa oleilu altistavat likitaitteisuudelle. Tutkimusten mukaan jatkuva älylaitteiden katselu ja lähelle tarkentaminen rasittavat silmälihaksia, minkä seurauksena lapsen kaukonäkö voi heiketä. Lasten ruutuajalle onkin Eskolan mukaan syytä laittaa selkeät rajat: alakouluikäisen ruudun katsominen kannattaa rajoittaa enintään pariin tuntiin päivässä.

”Lapsen kehittyvien silmien terveydelle on tärkeää saada luonnonvaloa, joten mitä enemmän koululainen viettää aikaa ulkoillen, sitä paremmin silmät voivat. Koululaisia kannattaa kannustaa erilaisiin ulkoaktiviteetteihin sekä silmien että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Kaksi tuntia leikkejä ja luonnonvaloa päivässä antavat hyvän suojan lapsen silmille”, Petri Eskola kiteyttää.

Lisätietoja:
Johtava optikko Petri Eskola, Silmäasema
[email protected]; 050-416 7902

Ensimmäinen kouluvuosi luo tärkeän pohjan koko tulevalle opintielle, joten Silmäasema haluaa tukea oppimista lahjoittamalla tänäkin vuonna silmälasit jokaiselle uudelle ekaluokkalaiselle, jonka silmälääkäri on todennut tarvitsevan lasit.