Tiedote

Lasten likinäköisyyttä voidaan hoitaa erikoislinsseillä

Lasten likinäköisyys on kasvanut voimakkaasti mm. vähentyneen ulkoilun ja lisääntyneen ruutuajan seurauksena. Likinäköistymistä eli myopiaa voidaan hoitaa erikoislinsseillä ja piilolinsseillä ja hoito on hyvä aloittaa mahdollisimman aikaisin, koska näön huononemista voidaan hidastaa merkittävästi tai se voidaan jopa pysäyttää. Koulujen taas alkaessa vanhempien on hyvä varmistaa, ettei omalla lapsella ole näkemisessä haasteita, jotka vaikeuttavat opintietä ja muuta elämää.

”Likinäköistyminen kasvaa vauhdilla lapsilla ja nuorilla maailmanlaajuisesti ja suurin syy tähän on nykyinen elämäntapamme: jo lapsena alkavat opinnot ja siitä seuraava ulkona oleskelun väheneminen. Luonnonvalon puute ja sisällä oleilu altistavat likitaitteisuudelle. Jatkuva älylaitteiden katselu ja lähelle tarkentaminen rasittavat silmälihaksia, minkä seurauksena kaukonäkö voi heiketä. Mikäli molemmat vanhemmista ovat likinäköisiä, on erittäin todennäköistä, että lapselle kehittyy jonkinasteinen likinäköisyys. Myopian kehittymisen hillitseminen on tärkeää erityisesti lapsilla, koska suuri likinäköisyys voi lisätä erilaisten silmäsairauksien riskiä myöhemmällä iällä”, Silmäaseman johtava optikko Petri Eskola toteaa.

Eskolan mukaan luonnonvalo ja kauas katsominen tekevät hyvää lasten silmille. Lasten likinäköisyyttä kannattaakin ennaltaehkäistä kannustamalla heitä ulkoiluun ja rajoittamalla ruutuaikaa. Mikäli likinäköisyyttä jo ilmenee, lapsen näön huononemista voidaan kuitenkin hidastaa myopian hoitoon suunnitelluilla erikoislinsseillä.

Myopian oireita voivat olla lapsen keskittymis- ja oppimisvaikeudet koulussa, päänsärky tai levoton olo ilman selkeää syytä. Hän saattaa myös katsella päätelaitteita entistä lähempää ja siristellä tai hieroa silmiään. Vanhempien kannattaakin tarkkailla lapsensa vointia ja käytöstä ja pitää huolta säännöllisistä näöntarkastuksista. Koululaisten näköä seulotaan kouluterveydenhuollon ikäkausitarkastuksissa ja   tarvittaessa näöntarkastukseen pääsee helposti myös yksityisissä optikkoliikkeissä. Silmäasiantuntijan tekemässä tutkimuksessa voidaan huomata myös sellaiset näkemisen ongelmat, jotka eivät ilmene kouluterveydenhuollon seulonnassa.

Myopian hoitoon suunniteltu erikoislinssi voi katkaista silmälasikierteen

"Jos likinäköisyyttä korjataan perinteisillä yksiteholinsseillä, lapsi näkee kyllä tarkasti, mutta osa valonsäteistä kohdistuu väärään paikkaan. Korjatakseen tilanteen aivot antavat silmälle käskyn kasvaa pituussuunnassa. Tällöin näkö huononee lisää, ja lapsi tarvitsee taas entistä vahvemmat linssit", Petri Eskola selittää. 

Lasten myopian hoitoon kehitetyt linssit on muotoiltu siten, että ne katkaisevat kierteen. Erikoislinssit hidastavat lapsen likinäköisyyden pahenemista keskimäärin 60 prosenttia (1-2). Joillakin lapsilla ne saattavat pysäyttää likinäköisyyden etenemisen kokonaan.

Silmäasemalla työskentelee useita kymmeniä myopian hoitoon koulutettuja optikkoja myymälöissä eri puolilla maata. He hoitavat lasten myopiaa yhteistyössä silmälääkäreiden kanssa.

Silmäaseman osaavat näkemisen ja silmäterveyden asiantuntijat palvelevat kaikenikäisiä asiakkaita vauvasta vaariin. Kaikissa myymälöissä toimii optikon ja silmälääkärin vastaanotto, ja kustakin asiakkaasta huolehditaan yksilöllisesti hänen tarpeidensa mukaan – olipa ratkaisuna sitten uudet silmälasit, aurinkolasit, piilolinssit tai silmäsairauden hoito.  Osassa myymälöitä on myös kattavat silmän tutkimuspalvelut ja tarvittaessa tutkimukset voidaan tehdä Silmäaseman silmäsairaaloissa, missä käytössä on alan uusimmat laitteet ja teknologia.

Kotimainen Silmäasema on lahjoittanut jo vuodesta 2015 alkaen ilmaiset silmälasit jokaiselle uudelle ekaluokkalaiselle, jonka silmälääkäri toteaa olevan lasien tarpeessa. Tänäkin vuonna ekaluokkalaiset ovat tervetulleita Silmäasemalle optikon tekemään maksuttomaan näöntarkastukseen. Jos optikko toteaa tarkastuksessa silmälasien tarpeen, hän lähettää lapsen edelleen silmälääkärille, sillä alle 8-vuotiaille silmälasit määrää aina silmälääkäri.

1) Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136 bjophthalmol-2018-313739

2) Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019;96(8):556–567

Lisätietoja:
Johtava optikko Petri Eskola, Silmäasema
[email protected]; 050-416 7902