Tiedote

Monen elämänlaatu heikkenee turhaan kaihia kypsyttäessä – hoidon lykkäämisellä ei lääketieteellisiä perusteita

Suomessa 30% yli 65-vuotiaalla on näköä haittaava kaihi. Kaihi ilmenee näön sumentumisena, värien haalistumisena ja kontrastinäön heikentymisenä. Julkisen terveydenhuollon kustantaman leikkauksen saa vasta, kun kaihi heikentää näköä 50%. Monet julkiseen terveydenhuoltoon hakeutuvat saavatkin ohjeistukseksi kypsytellä kaihia ja odottaa näön heikentymistä. Suomessa kaihi leikataan keskimäärin 74 vuoden iässä.

”Kaihin kypsyttämisessä ei ole lääketieteellisessä mielessä mitään hyötyä. Ainoa korjaava hoito kaihiin on leikkaus, joka parantaa elämänlaatua välittömästi. Yksityisellä sektorilla kaihi voidaan leikata heti, kun tarvittavat esitutkimukset on tehty”, sanoo Silmäaseman lääketieteellinen johtaja ja leikkaava silmäkirurgi Roope Sihvola. 

Kaihin haittojen kokeminen on yksilöllistä. Moni kokee leikkauksen tarpeelliseksi kuitenkin jo selvästi ennen julkisen puolen edellyttämän 50% näön aleneman saavuttamista. Leikkaus on nopea toimenpide ja sen vaikutus näkyy välittömästi arjessa ja lisää huomattavasti elämänlaatua.

”Monet asiakkaamme nauttivat ulkona liikkumisesta ja luonnon havainnoinnista. Kirkas ja terävä näkökyky on erittäin tärkeätä myös lukiessa, digitaalisia laitteita käytettäessä sekä liikenteessä. Leikkaus on tuonut monelle takaisin jo osittain menetetyn kyvyn toimia tehokkaasti ja ilon nauttia visuaalisesti, kun maailman näkee taas terävästi ja värit kirkkaasti”, Sihvola kertoo.

Kaihileikkaus vähentää myös riippuvuutta silmälaseista, sillä kaihileikkauksen yhteydessä oma mykiö vaihdetaan tekomykiöön, jolla voidaan korjata myös lähi- ja kaukonäön ongelmia sekä hajataittoa.

Syksy on haastavaa aikaa kaihista kärsivälle

Kaihin haittavaikutukset korostuvat syksyisin, kun valon määrä vähenee ja kontrastit heikkenevät. Tämän moni huomaa selkeästi esimerkiksi ajaessa autoa huonossa kelissä.

”Haastavimpia ovat matalan kontrastin olosuhteet. Terveilläkin silmillä voi olla haastavaa havainnoida liikenteessä valppaasti, kun tie on märkä ja musta ja taivas pimeä. Kaihia sairastavilla ihmisillä tilanne on vielä vaikeampi. Heillä näkö on epätarkka ja kontrastinäkö heikentynyt, mikä hankaloittaa esimerkiksi tien reunan erottamista”, Sihvola toteaa.

Moni kärsii kaihista hiljaa

Moni suomalainen ei tiedä, että hänellä on kaihi, jos vaiva on hiipinyt arkeen hitaasti. Osa taas ei koe heikentynyttä näkökykyä ongelmaksi, eivätkä koe tarvetta leikkaukselle. Monella syynä on kuitenkin pelko tai taloudelliset syyt.

”Pelko on hyvin luonnollinen asia, mutta sen ei tulisi estää ihmistä parantamasta elämänlaatuaan. Kaihileikkauksessa käyneet asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä leikkaukseen, ja Silmäaseman leikkausasiakkaiden nettosuositteluluku on 90. Tämä on erittäin korkea suositteluarvo, sillä yli 50:n tulosta pidetään jo erinomaisena. Silmäasemalla on myös tarjota korottomia rahoitusratkaisuja”, Sihvola toteaa. 

Silmäasemalla on kaihikampanja lokakuun ajan. Varaa aikasi maksuttomaan kaihineuvontaan soittamalla 010 190 200 tai internetissä www.silmaasema.fi.

Lisätietoja antaa
Roope Sihvola, lääketieteellinen johtaja, p. 050 501 1920
Niina Streng, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, p. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.