Tiedote

Silmäasema lahjoittaa jälleen ilmaiset silmälasit ekaluokkalaisille – jo lähes 3 600 koululaista saanut apua parempaan näkemiseen

Ekaluokkalainen voi valita vanhempiensa kanssa mitkä tahansa kehykset ja linssit Silmäaseman valikoimasta. Lisäksi Silmäasema toivottaa koko ekaluokkalaisen perheen tervetulleeksi ilmaiseen näöntutkimukseen. Mikäli optikko toteaa, että ekaluokkalainen tarvitsee lasit, hänet lähetetään silmälääkärille, sillä alle 8-vuotiaille silmälasit määrää aina silmälääkäri.

Lapsen näköongelmien tunnistaminen voi olla hankalaa

Lapsi ei välttämättä itse tunnista huonontunutta näköään, koska hän ei osaa verrata tilannettaan normaaliin näköön. Myös läheiselle aikuiselle lapsen näkövaikeuksien havaitseminen on vaikea tehtävä, sillä taittovirheet ovat usein piileviä ja etenevät asteittain. Huonosti näkevän lapsen oirehtiminen voidaan virheellisesti tulkita ylivilkkaudeksi tai yleisiksi keskittymisvaikeuksiksi.

Tavallisimpia lasten näkö-ongelmia ovat vaikeus nähdä kauas tai lähelle sekä karsastus, joita kaikkia voidaan hoitaa oikeanlaisilla silmälaseilla. Ongelmat näössä saattavat ilmetä päänsärkynä, vaikeuksina ja hitautena lukemisessa sekä keskittymisvaikeuksina. Lasten näkemiseen erikoistunut Silmäaseman silmälääkäri Aurora Heickell neuvookin vanhempia tarkkailemaan lasten koulutöiden tekoa.

”Lapsi saattaa olla haluton tai hidas lukemaan, jos hänellä on näköhaasteita. Näköongelmien kanssa kamppailu voi olla lapselle haastavaa, jolloin keskittyminen tarkkuutta vaativiin asioihin ei kiinnosta”, toteaa Heickell.

Nykyisin pienetkin lapset viettävät paljon aikaa erilaisten päätelaitteiden äärellä, mikä rasittaa silmiä eri tavoin. Runsas ruudun katsominen voi muuttaa lapsen silmää näön kehittyessä ja aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä päänsärkyjä. Heickellin mukaan vanhempien olisikin syytä rajoittaa lasten ruutuaikaa.

”Alakouluikäiselle riittää mainiosti 1−2 tuntia päivässä ruudun äärellä. 3−6-vuotiaan ruutuaika olisi hyvä rajata puolesta tunnista tuntiin ja sitä nuorempien suositellaan välttävän ruudun katselua kokonaan”, Heickell ohjeistaa.

 

Silmälääkärin vinkit vanhemmille lasten näöstä huolehtimiseen

Silmäaseman silmälääkäri Aurora Heickell antaa viisi vinkkiä, jotka auttavat vanhempia pitämään huolta lapsen näöstä:

 

  1. Vie lapsi näöntutkimukseen. Lasten näkö seulotaan neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Jos lapsen näkö mietityttää, hänet voi viedä myös optikolle näöntarkastukseen.
  2. Tarkkaile koulutöiden tekemistä. Onko lapsesi vaikea keskittyä tai saako hän päänsärkyä lukiessaan? Nämä voivat olla merkkejä huonosta lähinäöstä tai karsastuksesta. Molempia voidaan korjata oikeanlaisilla silmälaseilla.
  3. Laita ruutuajalle selkeät rajat. Runsas ruudun katsominen voi muuttaa lapsen silmää näön kehittyessä ja aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä päänsärkyä.
  4. Huolehdi vähintään näkemisen tauottamisesta. Kun katsomme kauas, silmälihakset ovat rentona ja lepäävät, ja kun katsomme lähelle, ne ovat jännittyneinä. Vartin välein katse olisi hyvä kääntää kaukaisuuteen ja katsella vaikka ikkunasta ulos.
  5. Kasvata lapsen uskallusta käyttää silmälaseja. Aikuinen voi omalla käytöksellään vaikuttaa siihen, miten lapsi suhtautuu silmälasien käyttöön. Ota lapsi mukaan valitsemaan silmälaseja, puhu lasien käytöstä aina positiiviseen sävyyn ja totuta lasta lasien käyttöön koulussa ja harrastuksissa.

 

Mikäli omalla lapsellaan epäilee ongelmia näkemisen kanssa, kannattaa näkö aina tarkastuttaa silmälääkärillä.

 

Lisätietoja antaa

Silmätautien erikoislääkäri Aurora Heickell, soittopyynnöt numeroon 010 190 201

 

Kampanjasivu https://www.silmaasema.fi/kampanja/pollo
VIDEO: Kuinka ensimmäiset silmälasit muuttivat pikku pöllön elämää (https://youtu.be/635TbuQdvts)

Lasten näkemisestä kertovia artikkeleita:

https://www.silmaasema.fi/artikkeli/lapsen-nako
https://www.silmaasema.fi/artikkeli/lapsen-nakoa-voi-hoitaa-myos-ilman-silmalaseja