Tiedote

Silmäasema Sairaala har köpt Oy Silmätalo – Ögoncentral Ab i Borgå

Finländska Silmäasema utökar sitt sjukhusnätverk. Silmäasema Sairaala Oy har genom ett aktieförvärv köpt Oy Silmätalo – Ögoncentral Ab av Raimo Uusitalo, Veli-Pekka Suomalainen och Christer Silén. I och med köpet blir Borgå Ögoncentrals klinik och dess personal en del av Silmäasema. Kliniken i Borgå är Silmäasemas 18:e ögonsjukhus i Finland.

”Företagsförvärvet stärker vårt sjukhusnätverk och vi är glada över att Ögoncentral Ab:s kompetenta och engagerade experter på ögonhälsa blir en del av vårt team på Silmäasema”, säger Ulla Näpänkangas, verkställande direktör för Silmäasema Sairaala.

Borgå Ögoncentrals klinik har varit verksam i cirka 10 år i en historisk byggnad på Stadshusgatan 2 i Gamla Borgå. Där sker intraokulära operationer, det vill säga gråstarrs- och linsoperationer, synundersökningar, åtgärder och mottagningar. Enligt Raimo Uusitalo, som fortsätter som ansvarig läkare vid Borgå Ögoncentrals ögonklinik, har tillförsikten inför framtiden varit mycket positiv efter företagsförvärvet.

”Genom företagsförvärvet vill vi försäkra oss om att kunderna även i framtiden snabbt får bästa möjliga vård och service hos oss. Hälsovårdsområdet håller på att förändras avsevärt och därför är det bra att ta tag i de framtida utmaningarna under en större organisation – i synnerhet som den organisationen är den enda inhemska aktören i Finland som uttryckligen har specialiserat sig på ögonsjukdomar. Som en del av Silmäasema har vi bättre resurser än tidigare att utveckla verksamheten, så att den svarar på de utmaningar som social- och hälsovårdsreformen och andra förändringar har fört med sig”, säger Uusitalo.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Ulla Näpänkangas, Silmäasema Sairaala
tfn 040 748 0710, [email protected]

Ansvarig läkare Raimo Uusitalo, Borgå Ögoncentrals klinik
tfn 050 377 6189