Tiedote

Silmäasema tarjoaa maksuttomat silmälasit ekaluokkalaisille

Noin 60 000 ekaluokkalaista ympäri Suomen aloittaa peruskoulun tällä ja ensi viikolla. Silmäasema haluaa osaltaan tukea lasten oppimista ja antaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet onnistuneeseen koulunalkuun. Silmäasema tarjoaa ekaluokkalaisille jo kolmatta kertaa ilmaiset silmälasit silmälääkärin reseptiä vastaan.

”Hyvä näkö on ensiarvoisen tärkeä asia koulutyössä. Koululaisen tulee pystyä näkemään hyvin luokan eteen ja seuraamaan opetusta. Ensimmäisen kouluvuoden kokemuksilla voi olla ratkaiseva merkitys myöhemmän koulumenestyksen kannalta”, kertoo Silmäaseman toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

Lasten näköongelmat jäävät helposti huomiotta

Lasten näköongelmia on usein vaikea huomata, koska lapset eivät itse osaa kiinnittää huomiota häiriöihin näössään. Huonosti näkevän lapsen oirehtiminen tulkitaan usein virheellisesti ylivilkkaudeksi tai yleisiksi keskittymisvaikeuksiksi.

Tavallisimpia lasten näkö-ongelmia ovat vaikeus nähdä kauas tai lähelle sekä karsastus, joita kaikkia voidaan hoitaa oikeanlaisilla silmälaseilla. Ongelmat näössä saattavat ilmetä päänsärkynä, vaikeuksina ja hitautena lukemisessa sekä keskittymisvaikeuksina.

Silmäaseman lasten näkemiseen erikoistunut silmälääkäri Aurora Heickell neuvookin vanhempia tarkkailemaan lasten koulutöiden tekoa: ”Lapsi saattaa olla haluton tai hidas lukemaan, jos hänellä on näköhaasteita. Näköongelmien kanssa kamppailu voi olla lapselle haastavaa, jolloin keskittyminen tarkkuutta vaativiin asioihin ei kiinnosta”, muistuttaa Heickell.

Tänä päivänä pienetkin lapset viettävät paljon aikaa erilaisten päätelaitteiden äärellä, mikä rasittaa silmiä eri tavoin. Runsas ruudun katsominen voi muuttaa lapsen silmää näön kehittyessä ja aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä päänsärkyjä. Vanhempien olisikin syytä rajoittaa lasten ruutuaikaa.

”Alakouluikäiselle riittää mainiosti 1−2 tuntia päivässä ruudun äärellä. 3−6-vuotiaan ruutuaika olisi hyvä rajata puolesta tunnista tuntiin ja sitä nuorempien suositellaan välttävän ruudun katselua kokonaan”, Heickell muistuttaa.

Heickell antaa viisi vinkkiä, jotka auttavat vanhempia pitämään huolta lapsen näöstä:

  • Vie lapsi näöntutkimukseen. Lasten näkö seulotaan neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Jos lapsen näkö mietityttää, hänet voi viedä myös optikolle näöntarkastukseen.
  • Tarkkaile koulutöiden tekemistä. Onko lapsesi vaikea keskittyä tai saako hän päänsärkyä lukiessaan? Nämä voivat olla merkkejä huonosta lähinäöstä tai karsastuksesta. Molempia voidaan korjata oikeanlaisilla silmälaseilla
  • Laita ruutuajalle selkeät rajat. Runsas ruudun katsominen voi muuttaa lapsen silmää näön kehittyessä ja aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä päänsärkyä.
  • Huolehdi vähintään näkemisen tauottamisesta. Kun katsomme kauas, silmälihakset ovat rentona ja lepäävät, ja kun katsomme lähelle, ne ovat jännittyneinä. Vartin välein katse olisi hyvä kääntää kaukaisuuteen ja katsella vaikka ikkunasta ulos.
  • Kasvata lapsen uskallusta käyttää silmälaseja. Aikuinen voi omalla käytöksellään vaikuttaa siihen, miten lapsi suhtautuu silmälasien käyttöön. Ota lapsi mukaan valitsemaan silmälaseja, puhu lasien käytöstä aina positiiviseen sävyyn ja totuta lasta lasien käyttöön koulussa ja harrastuksissa.

Ekaluokkalainen on tervetullut Silmäasemalle optikon tekemään maksuttomaan näöntutkimukseen. Jos optikko toteaa silmälaseille tarvetta, hän lähettää alle 8-vuotiaan lapsen silmälääkärille. Alle 8-vuotiaan silmälasit määrää aina silmälääkäri. Asioimaan voi tulla myös muualta saadun silmälasireseptin kanssa.