Tiedote

Silmäasema tukee esitystä asiakassetelin käyttämisestä kaihin ja muiden silmäsairauksien hoidon maksuun

Sosiaali- ja terveysministeriön 14.7.2017 asettaman sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslain valmisteluryhmän laatima ehdotus hallituksen esitykseksi koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta lähtee lausuntokierrokselle. Silmäasema on vahvasti sitoutunut hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteisiin. Yhtiö uskoo lisääntyvän valinnanvapauden tukevan kustannustehokkaiden ja tasavertaisten silmäterveyspalveluiden kehittämistä.

Ehdotukseen sisältyvässä lakiesitysluonnoksessa vahvistetaan muun muassa asiakassetelin käyttö kaihin ja muiden silmäsairauksien hoidon maksuun. Asiakassetelillä voi jatkossa maksaa sairaanhoidolliset käynnit terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle kiireettömässä hoidossa, kuten glaukooman, diabeettisen retinopatian ja ikärappeuman säännöllisissä kontrollikäynneissä. ”Olemme tyytyväisiä ehdotukseen asiakassetelin käytöstä valinnanvapauden välineenä. Myös se, että kaihin lisäksi myös muita silmäsairauksien hoitoon tarkoitettuja hoitopaketteja tulee asiakassetelillä hoidettavaksi on mielestämme erittäin hyvä asia sekä asiakkaille että meille yrityksille. Se avaa uusia markkinoita ja tuo kustannussäästöjä yhteiskunnalle, nopeampaa hoitoon pääsyä asiakkaalle ja suuria mahdollisuuksia yrityksille”, sanoo Silmäasema Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

Ehdotuksessa esitetään lisäksi, että maakuntien on sisällytettävä sosiaali- ja terveyskeskuksessa tuotettaviin suoran valinnan palveluihin myös muiden kuin yleislääketieteen alaan kuuluvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden konsultaatiota ja vastaanottopalveluja. Konsultaatio- ja avovastaanottopalveluja olisi ehdotuksen mukaan oltava ainakin sisätautien, lastentautien, geriatrian ja silmätautien erikoisaloilta.

”Erityisesti asiakkaan toimivan hoitopolun ja valinnanvapauden lisäämisen sekä kustannustehokkuuden näkökulmasta katsottuna, silmätautien erikoislääkärin palvelujen vieminen vain SOTE-keskuksiin ei ole mielestämme perusteltua. Kyseisten palvelujen tarjoaminen nykyisellä olemassa olevalla rakenteella laajasti koko Suomessa optisen kaupan ja silmäsairaalatoiminnan toimijoiden kautta on mielestämme tehokkaampaa eikä tuo lisäkustannuksia SOTE-budjettiin”, Kohmo toteaa.

Silmäaseman näkemyksen mukaan olemassa olevan näkemisen- ja silmäterveyden toimialan yritysten palvelurakenteen käyttäminen tukee parhaiten tavoitteena olevaa valinnanvapautta ja kustannustehokkuutta. ”Silmäsairaudet ovat tälläkin hetkellä osa erikoissairaanhoitoa ja siten julkisen puolen vastuulla. Ehdotus silmäsairauksien konsultaatio- ja avovastaanottopalvelujen viemisestä SOTE-keskuksiin on alan yksityisten yritysten näkökulmasta aika neutraali mutta potilaiden ja yhteiskunnan kannalta se ei ole paras ratkaisu, vaikka ratkaisun lopullisia vaikutuksia onkin vielä mahdoton arvioida”, Kohmo sanoo.

Lisätietoja

Pasi Kohmo, toimitusjohtaja, p. 050 331 7015, [email protected]