Tiedote

Suomalaistutkimus: moniteholinssileikkaus parantaa myös yleistä terveyteen liittyvää elämänlaatua

Ikänäkö eli presbyopia on ikääntymiseen liittyvä tila, jossa silmän kyky tarkentaa lähellä oleviin kohteisiin heikentyy. Tyypillisesti noin 45 vuoden iästä alkaen ilmenevä presbyopia heikentää elämänlaatua ja sitä hoidetaan yleisesti silmälaseilla. Silmälasit voivat kuitenkin rajoittaa ihmisen aktiivista toimintaa, kuten liikuntaa ja urheilua. Vaihtoehtona on ikänäköleikkaus, jossa silmän oman linssin tilalle asennetaan keinolinssi. Linssileikkauksella voidaan korvata lukulasit, kaukolasit tai moniteholasit ja poistaa hajataitto.

Linssileikkaus parantaa sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia

Seurantatutkimuksessa ilmeni, että silmälasien käyttöön verrattuna moniteholinssileikkaus parantaa sekä yleistä terveyteen että näkemiseen liittyvää elämänlaatua kliinisesti merkittävästi. Kuuden kuukauden jälkeen leikkauksesta yleiseen terveyteen liittyvä elämänlaatu oli parantunut erityisesti näön, vaivojen ja oireiden, ahdistuneisuuden ja energisyyden alueilla.

”Tutkimuksen tulokset todentavat selkeästi, että ikänäköleikkauksella on positiivisia vaikutuksia paitsi näkemiseen, myös yleiseen terveyteen. Lisäksi 15D-kyselyn tuloksista ilmeni hieman yllättäenkin linssileikkauksen vaikuttavan positiivisesti myös potilaan psyykkiseen hyvinvointiin”, toteaa tutkimusryhmää johtava silmätautien erikoislääkäri, dosentti Antti Viljanen.  

Tutkimusryhmän mukaan tulokset vahvistavat, että ikänäöstä johtuvat puutteet näkemisessä vaikuttavat laajasti potilaiden hyvinvointiin ja että monitehosilmälasit eivät tyydytä kaikkien ikänäöstä kärsivien tarpeita.

Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden näöntarkkuuden todettiin linssileikkauksen jälkeen vastaavan erinomaisesti nykyajan lähinäkemisen vaatimuksia, kuten älypuhelinten ja tietokoneiden käyttöä.

Vuoden seurantatutkimus linssileikkauksen jälkeen

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 137 potilasta, joille tehtiin ikänäköä parantava moniteholinssileikkaus. Potilaiden keski-ikä oli 57 vuotta (+/-6,2 vuotta) ja 58 % heistä oli naisia. Leikkaukset tehtiin Coronarian Medilaser -klinikoilla, jotka ovat nykyään osa Silmäasema-konsernia. Tampereen yliopistollisen sairaalan eettinen lautakunta hyväksyi tutkimuksen tutkimusprotokollan.

Leikkauksen vaikutuksia elämänlaatuun tutkittiin kahdella eri kyselyllä ennen ja jälkeen operaation. Yleiseen terveyteen liittyvää elämänlaatua mitattiin professori Harri Sintosen kehittämällä geneerisellä mittaristolla, joka koostuu 15:stä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia mittaavasta ulottuvuudesta. Tätä 15D-kyselyä sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa ikänäköleikkauksiin.  Näkemiseen liittyvää elämänlaatua puolestaan mitattiin Visual Function Index 14 -kyselyn avulla. Leikkauksen jälkeen tutkimuksen osallistujat vastasivat kyselyihin kaksi eri kertaa: kuuden kuukauden kuluttua ja yhden vuoden kuluttua operaatiosta.

Koko tutkimus “One-year Results of Health-related and Vision-related Quality of Life After Clear Lens Extraction and Multifocal Intraocular Lens Implantation” (Antti Viljanen, Kimmo Koskela, Harri Koskela, Raimo Tuuminen, Hannu Uusitalo) on julkaistu American Journal of Ophthalmology -julkaisussa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002939421001471


Lisätietoja:
Silmätautien erikoislääkäri, dosentti Antti Viljanen, 050 559 5169, [email protected]