Tiedote

Varhainen toteaminen on näkökykyä uhkaavan glaukooman tehokkainta hoitoa

Uusin teknologia apuna diagnosoinnissa

Varhainen toteaminen on näkökykyä uhkaavan glaukooman tehokkainta hoitoa

Suomessa on noin 100.000 glaukoomapotilasta ja lisäksi jopa 50.000 suomalaista sairastaa tietämättään glaukoomaa, koska se on alkuvaiheessa pitkään oireeton silmäsairaus. Hitaasti etenevä glaukooma vaurioittaa näköhermoa, mikä voi johtaa jopa näkökyvyn menettämiseen. Tautiin viittaavia löydöksiä voidaan todeta näöntarkastuksessa tai silmälääkärin vastaanotolla ja tutkimuksia voidaan täydentää näköhermon OCT-valokerroskuvantamisella ja näkökenttätutkimuksella. Tärkein tekijä glaukooman pysäyttämisessä onkin varhainen diagnoosi: kun sairaus huomataan riittävän ajoissa, näkö voidaan lähes aina pelastaa.

Yleisin glaukooman riskitekijä on kohonnut silmänpaine, muita ovat muun muassa perimä, likinäköisyys ja diabetes. Glaukooman oireet ilmaantuvat usein vasta, kun näkö on vakavasti heikentynyt. Ihminen ei välttämättä itse huomaa vähitellen tapahtuvaa näkökentän kaventumista. Glaukooman toteamiseksi onkin tärkeintä tutkituttaa silmät säännöllisesti ja mittauttaa silmänpaine esimerkiksi näöntutkimuksen yhteydessä. 

”Kohonnut silmänpaine on glaukooman tärkein riskitekijä, mutta pelkän silmänpaineen perusteella ei voida todentaa tai poissulkea glaukooman mahdollisuutta. Diagnoosin voi tehdä ainoastaan silmälääkäri tutkimusten jälkeen. Terveidenkin 40 vuotta täyttäneiden kannattaa tutkituttaa silmät silmälääkärillä viiden vuoden välein. Yli 60-vuotiaille suositellaan tutkimuksia kolmen vuoden välein ja yli 70-vuotiaille joka toinen vuosi”, linjaa Silmäaseman johtava ylilääkäri Kaisu Järvinen.

Silmän OCT-valokerroskuvaus tärkeä osa diagnosointia

Glaukoomatutkimuksiin kuuluvat näköhermonpään, hermosäiekerroksen, näkökentän ja kammiokulman tutkimukset. Silmänpohjan kuvantamismenetelmien kehittymisen myötä silmäsairauksien diagnostiikka on tarkentunut ja nopeutunut. Uusinta teknologiaa edustava OCT-valokerroskuvaus on luotettavin keino tutkia silmänpohjan ja näköhermon muutoksia.

Kuvateksti: Uusinta teknologiaa edustava OCT-valokerroskuvaus on luotettavin keino tutkia silmänpohjan ja näköhermon muutoksia. Silmäasema tarjoaa OCT-kuvantamispalveluita jo yli 60 toimipisteessä. Kuvaaja: Kai Kuusisto

 

”OCT-valokerroskuvaus on tarpeen, kun epäillään verkkokalvon keskiosan tai näköhermon pään sairautta tai kun sellainen halutaan sulkea pois. Osalla kuvattavista on todettu hoitoa ja seurantaa vaativa silmäsairaus, osalla taas on esimerkiksi kohonnut glaukoomariski mm. sukuhistorian vuoksi. Kuvista näkee, ovatko verkkokalvon rakenteet normaalit vai onko silmänpohjassa sairauteen viittaavia muutoksia, kuten turvotusta tai hermosäikeiden hupenemista”, Kaisu Järvinen kertoo.

Perinteistä silmäpohjan kuvausta tarkempi OCT-kuvantaminen on perustutkimus myös silmäsairauksien seurannassa. Tietyin väliajoin otetuista kuvista nähdään esimerkiksi, miten hyvin sairauden hoito on tehonnut tai onko terveen mutta glaukoomalle alttiin potilaan silmissä uutta huolenaihetta. Kuvausväli riippuu sairaudesta ja potilaan yksilöllisestä tilanteesta.

Yksilöllinen hoito kullekin potilaalle

 Kun glaukooma havaitaan ajoissa, se voidaan hoitaa ja jopa pysäyttää tehokkaasti. Glaukoomaa hoidetaan laskemalla silmänpainetta, sillä liian korkea silmänpaine vaurioittaa näköhermoa. Glaukoomadiagnoosin jälkeen silmälääkäri määrittää jokaiselle potilaalle yksilöllisen tavoitepaineen, johon hoidolla pyritään.

Lievän tai alkavan glaukooman hoitoon riittävät tavallisesti lääkkeet eli silmänpainetta alentavat tipat. Toinen vaihtoehto on silmän kammiokulman laserhoito, joka voi joissakin tapauksissa olla myös ensimmäinen hoito ja jolla voidaan lykätä lääkehoidon aloitusta jopa useammalla vuodella. Lisäksi laserhoitoa voidaan käyttää lääkehoidon tukena. Mikäli lääkkeistä ja/tai laserhoidosta ei ole apua ja näköhermon vaurioituminen jatkuu, seuraava askel on glaukoomaleikkaus potilaalle yksilöllisesti sopivalla leikkaustekniikalla. Leikkaus alentaa usein silmänpainetta jopa niin tehokkaasti, ettei muuta lääkitystä tarvita.

Silmäaseman julkisten silmäterveyspalveluiden yksiköt hoitavat julkiseen terveydenhoitoon kuuluvia glaukoomapotilaita palveluntuottajakumppanina kuuden eri sairaanhoitopiirin alueella. Silmäaseman yksityiset silmäterveyspalvelut ovat saatavissa noin 150 myymälästä eri puolilla Suomea. OCT-kuvantamispalvelut ovat helposti asiakkaiden saatavilla jo yli 60 toimipisteessä.

Hoitamaton glaukooma heikentää potilaan elämänlaatua ja aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle

Mikäli glaukoomaa ei hoideta, se aiheuttaa näköhermolle peruuttamattomia vaurioita. Kaventunut näkökenttä ei voi palautua entiselleen, sillä tuhoutuneet hermosolut eivät enää uusiudu. Hyvällä hoidolla silmäpaine saadaan laskemaan ja pysymään tavoitteessa, joten sokeutuminen glaukooman vuoksi on nykypäivänä harvinaista.

Glaukooman esiintyvyys yli 50-vuotiailla on noin kaksi prosenttia, ja iän kasvaessa riski sairastua nousee. Suomessa tautia sairastaa noin 100.000 potilasta, joista näkövammaisia glaukooman takia on lähes 3.500. Näköongelmat merkitsevät paitsi potilaan elämänlaadun heikkenemistä, myös lisääntyvää julkisten palveluiden tarvetta ja siten merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle.

Lisätietoja:

johtava ylilääkäri Kaisu Järvinen, Silmäasema,
puh. +358 400 994154, [email protected]