Silmätautien erikoislääkäri Anniina Häyrynen

Monipuolinen työnkuva vastuulääkärinä oman silmälääkärin työn ohella

”Lääkäriksi opiskellessani työskentelin ensimmäisen kandikesäni keskussairaalan silmätautien poliklinikalla, minkä jälkeen erikoistumisvalintani oli itsestään selvä: silmätautien monipuolisuus, työn pikkutarkka luonne ja näppärät tutkimusvälineet – samoin kuin silmän rakenteiden huikaiseva kauneus – veivät kerralla mennessään”, kertoo silmätautien erikoislääkäri Anniina Häyrynen.

Anniina erikoistui Oulun yliopistossa ja valmistui erikoislääkäriksi vuonna 2005, jolloin hän ryhtyi toimimaan ammatinharjoittajana alalla.

”Toimin yleisoftalmologina, ja vastaanotollani käy laajalti potilaita aivan vauvasta vaariin. Vastaanottopaikkakunniksi ovat vakiintuneet toimipisteet Oulun seudulla sekä Kemissä ja Torniossa. Työni suola ovat ihmisten kohtaaminen ja monipuolisuus, mitä lisää toimiminen eri paikkakunnilla: potilaskunta on erilaista Oulun keskustassa ja vaikkapa Kemissä”, Anniina kertoo.

Se, mikä on Anniinan mukaan kaikkialla samanlaista, on työn mielekkyys. Silmät ovat monelle erittäin herkkä kohta ja se, että pystyy lääkärinä auttamaan ihmisiä heidän näkemisensä kanssa ja saa kiitollisilta potilailta hyvää palautetta, on erittäin antoisaa.

Hyvät työkalut ja ammattitaitoiset työkaverit

”Olin ihan ensimmäistä kertaa Silmäasemalla töissä jo nuorena erikoistuvana lääkärinä vuonna 2002, ja voidaankin sanoa, että olen kasvanut silmäasemalaisuuteen monien vuosien myötä. Olen iloinen siitä, mitä Silmäasema tänä päivänä on: silmälääkärit saavat työhönsä paljon työkaluja, koulutusta ja tietoa, toiminta on sujuvaa ja yhteistyö eri ammattiryhmien välillä sujuu kitkattomasti. Tykkään olla ihmisten kanssa ja minulle on tosi tärkeätä, että työtä ei tarvitse tehdä yksin. Viihdynkin tosi hyvin Silmäasemalla – täällä saan työskennellä mitä mainioimpien ja ammattitaitoisimpien työkavereiden kanssa”, Anniina kiteyttää.

Tärkeätä Anniinalle on myös vapaus vaikuttaa omaan työhön ja mahdollisuus suunnitella omat aikataulut kuhunkin elämäntilanteeseen sopiviksi. Perheen kanssa vietettävä aika ja yhteiset harrastukset, kuten liikunta, matkailu ja partiotoiminta, ovat hyvää vastapainoa työlle.

Vastuulääkärinä perehdytystä uusille myymälälääkäreille

Anniina on jo pidempään toiminut Silmäaseman myymälälääkäreiden Advisory Boardissa, ja vuoden 2021 loppupuolelta alkaen potilastyön ohessa kliinisenä vastuulääkärinä, jonka tehtävänä on mm. uusien silmälääkäreiden perehdyttäminen vastaanottotyöhön.

”On tosi mielenkiintoista tehdä päivittäisen silmälääkärin työn lisäksi muutakin. Vastuulääkärinä olen päässyt kehittämään toimintaa ja tutustumaan kollegoihin laajemminkin. Perehdytän meillä aloittavat lääkärit mm. Silmäaseman käytäntöihin ja potilastietojärjestelmään. Tiedotan, teen erilaisia ohjeistuksia ja vastaan lääkäreiden kysymyksiin. Uusien laitteiden ja käytäntöjen jalkauttaminen sekä IT-järjestelmien käyttäjäasiantuntijana toimiminen kuuluvat myös toimenkuvaan”, Anniina kertoo.

Anniinan mukaan vastuulääkärinä toimiminen on samalla hyödyllistä verkostoitumista kollegoiden kanssa ja tuo myös mukavasti uutta sisältöä hänen omaan silmälääkärin työhönsä.

Tutustuitko jo näihin?

Töissä Silmäasemalla

Silmälääkäri Terhi Lehtonen

Eipä arvannut lääketieteen opiskelija Terhi Lehtonen silmätautien kurssilla mikroskooppiin kurkatessaan, miten suuren vaikutuksen silmien visuaalinen kauneus tekisi häneen. Nyt, toimittuaan alalla noin 20 vuoden ajan, Terhiä viehättää silmälääkärin työssä vaihtelevuus ja erityisesti jatkuvuus – pitkät potilassuhteet ja niiden laajeneminen myös eri sukupolviin samassa perheessä.

Lue lisää

Töissä Silmäasemalla

Silmäkirurgi Arvi-Matti Kuusniemi

Silmäkirurgi Arvi-Matti Kuusniemi on työskennellyt silmätautien erikoislääkärinä ja silmäkirurgina vuodesta 2018 lähtien: "Teen kaihi- ja linssileikkauksia, taittovirhekorjauksia ja hoidan glaukoomapotilaita. Pidän vastaanottoa muutaman kerran kuukaudessa Silmäaseman myymälöissä, se tuo mukavaa vaihtelua työhön". Hän kertoo, että Silmäasemalla on helppo työskennellä, koska käytössä on hyvät tietojärjestelmät, toimivat käytännöt ja ammattitaitoiset työkaverit, ja työn ja vapaa-ajan yhdistäminen onnistuu sujuvasti.

Lue lisää

Töissä Silmäasemalla

Silmälääkäri Suleyman Ali

Lääkäri Suleyman Ali aloitti silmätauteihin erikoistumisen vuonna 2018. Erikoistumisensa rinnalla hän on työskennellyt: "Silmäasemalla sain hyvän perehdytyksen ja pääsin monipuolisesti käyttämään ja kehittämään ammattitaitoani", Ali kiittää. Hän kiittää myös uran ja perhe-elämän yhdistämisen helppoudesta sekä tuesta hallinnollisissa asioissa.

Lue Suleymanin tarina